Recommendations

Eurovent 6/2: Tillämpning av relevant Direktiv på Luftbehandlingsaggregat

1996

Swedish
Recommendations

Eurovent 6/2: Tillämpning av relevant Direktiv på Luftbehandlingsaggregat

1996

Swedish

Avsikten med denna Rekommendation är att den skall användas som riktlinje för tillverkare av Luftbehandlingsaggregat. Man bör komma ihåg att den huvudsakliga avsikten med direktiv är att uppnå en gemensam nivå för säkerhet samt säkerställa fri rörlighet för gods mellan medlemsländerna och inte för att certifiera en kvalité eller garantera prestanda för produkten.

Read more

Search
Click on 'SUBMIT' or press enter to start search.
Search
Press "Enter" to start the search

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!