Recommendations

Eurovent 6/15: Luftläckage i luftbehandlingsaggregat – Första utgåvan

2021

Swedish
Recommendations

Eurovent 6/15: Luftläckage i luftbehandlingsaggregat – Första utgåvan

2021

Swedish

Denna rekommendation anger god branschpraxis för att begränsa inre läckage i dubbelriktade luftbehandlingsaggregat, särskilt i sådana som är försedda med roterande värmeväxlare. Den visar de viktigaste åtgärderna som bör övervägas för att hålla läckaget nere när man konstruerar och justerar ett aggregat. Rekommendationen ger också riktlinjer för hur man läckagekorrigerar deklarerade prestanda. Eurovent anser att dessa riktlinjer bör bli allmän branschstandard. Rekommendationen diskuterar också den potentiella storleken hos de inre läckflöden som felaktig aggregatkonstruktion kan orsaka, och vilka följder de kan medföra.

Read more

Search
Click on 'SUBMIT' or press enter to start search.
Search
Press "Enter" to start the search

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!