Recommendations

Eurovent 4/23 – 2020: Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilation – Tredje Utgåvan

2020

Swedish
Recommendations

Eurovent 4/23 – 2020: Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilation – Tredje Utgåvan

2020

Swedish

Syftet med denna rekommendation är att ange riktlinjer för val av luftfilter klassade enligt EN ISO 16890, ge en översikt över skillnader mellan klassificering enligt EN 779 och EN ISO 16890 och öka medvetenheten om energieffektiviteten hos luftfilter. If you are interested in the print version of this document, contact the Eurovent Secretariat (secretariat@eurovent.eu).

Read more

Search
Click on 'SUBMIT' or press enter to start search.
Search
Press "Enter" to start the search

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!