Taking too long? Close loading screen.
Recommendations

Eurovent 6/2: Tillämpning av relevant Direktiv på Luftbehandlingsaggregat

1996

Swedish
Recommendations

Eurovent 6/2: Tillämpning av relevant Direktiv på Luftbehandlingsaggregat

1996

Swedish

Avsikten med denna Rekommendation är att den skall användas som riktlinje för tillverkare av Luftbehandlingsaggregat. Man bör komma ihåg att den huvudsakliga avsikten med direktiv är att uppnå en gemensam nivå för säkerhet samt säkerställa fri rörlighet för gods mellan medlemsländerna och inte för att certifiera en kvalité eller garantera prestanda för produkten.

Read more

Search
Click on 'SUBMIT' or press enter to start search.
Search
Press "Enter" to start the search

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!
Username or email address
Password

Forgot your password?

Newsletter

Are you interested in receiving regular updates from Eurovent? These include, for instance:

  • EU legislation and standards
  • Important WTO notifications
  • Market intelligence and statistics
  • National initiatives and actions by our Member Associations
  • Technological developments
  • Trade shows and conferences

Do you have any questions or are you interested to place your organisation’s advertisement in the next edition of CLIMANOVELA? Feel free to contact us via secretariat@eurovent.eu or +32 466 900 401.

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!