Taking too long? Close loading screen.

News

Select your category:

News

Select your category:
News Category
Select...
Date range
Sort
18 September 2021
Denna rekommendation anger god branschpraxis för att begränsa inre läckage i dubbelriktade luftbehandlingsaggregat, särskilt i sådana som är försedda med roterande värmeväxlare. Den visar de viktigaste åtgärderna som bör övervägas för att hålla läckaget nere när man...
< 1 min read
18 September 2021
Avsikten med denna Rekommendation är att den skall användas som riktlinje för tillverkare av Luftbehandlingsaggregat. Man bör komma ihåg att den huvudsakliga avsikten med direktiv är att uppnå en gemensam nivå för säkerhet samt säkerställa fri rörlighet för gods mellan...
< 1 min read
18 September 2021
Den här handboken är resultatet av ett Eurovent-projekt i produktgruppen ”Luftbehandlingsaggregat”. Syftet är att ge alla som arbetar med luftbehandlingsaggregat (i vilken form som helst) ett opartiskt, konkret och genomtänkt kompendium om detta mycket viktiga tekn...
< 1 min read
18 September 2021
Syftet med denna rekommendation är att ange riktlinjer för val av luftfilter klassade enligt EN ISO 16890, ge en översikt över skillnader mellan klassificering enligt EN 779 och EN ISO 16890 och öka medvetenheten om energieffektiviteten hos luftfilter. If you are interes...
< 1 min read

Newsletter and RSS

Stay up-to-date on the latest news surrounding the indoor climate,
process cooling, and food cold chain industry.

Search
Click on 'SUBMIT' or press enter to start search.
Search
Press "Enter" to start the search

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!
Username or email address
Password

Forgot your password?

Newsletter

Are you interested in receiving regular updates from Eurovent? These include, for instance:

  • EU legislation and standards
  • Important WTO notifications
  • Market intelligence and statistics
  • National initiatives and actions by our Member Associations
  • Technological developments
  • Trade shows and conferences

Do you have any questions or are you interested to place your organisation’s advertisement in the next edition of CLIMANOVELA? Feel free to contact us via secretariat@eurovent.eu or +32 466 900 401.

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!